Проектиране, .

Проектиране.

Начало За нас Клиенти Контакт ЕНЕРГОИНЖИНЕРИНГ 89 ООД Сертификати Лицензи Референциипроектиране

-Пpoeктира и изгражда всички видове вътрешни инсталации. -Проектиране, изграждане, peкoнcтpyкции на енергийни обекти * Фирмата има разработени проектни документации за: - Пиролизна инсталация тип "Ховал" за изгаряне на твърди битови отпадъци; - Модул за изгаряне на отпадни горива по система "кипящ слой"; - Котли за изгаряне в предкамера на дървесни отпадъци

 

 

  • Проектиране и изграждане на когенерационни модули за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (CHP).
  • Отоплителни инсталации, използващи биомаса.
  • Инсталации за производство на биогаз и биодизел.
  • Инсталиране на слънчеви колектори за покриване необходимостта от енергия за получаване на битова гореща вода и отопление