Електрически електродни парни котли, котли, .

Електрически електродни парни котли тип “КПЕ”.

Начало За нас Клиенти Контакт ЕНЕРГОИНЖИНЕРИНГ 89 ООД Сертификати Лицензи РеференцииЕлектрически електродни парни котли тип “КПЕ”

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
За производството на наситена пара за всички области, където е необходима такава. Монтират се в помещения с нормална влажност и пожарна опасност (група А).
ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
Електрическите парни котли са комплектовани с всички необходими регулиращи измервателни и управляващи уреди и съоръжения, в съответствие с действащата нормативна база. Притежават самозащита от оставане без вода. Изпълняват се изцяло с вносна окомплектовка.
КОМПЛЕКСНОСТ НА ДОСТАВКАТА
- котел комплект
- табло за управление
- окомплектовка на ABB, Германия;
- силови и оперативни проводници и кабели
- контролно-измервателна и регулираща апаратура;
- захранваща помпа - Grundfos, Дания;
- спирателна, предпазна, регулираща арматура;
- питателен резервоар за вода;
- тръбна разводка в рамките на доставката;
- паспорт и сертификат на котела;
- инструкция за експлоатация, технологични и ел. схеми;
- обучение на персонала

24 месеца гаранция и сервиз
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощност kW 50 100 300 400 500 100 300 400 500 100 300 400 500 600 800
Степени на регулиране бр. 1 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 3 3
Разход на пара кг/ч 70 135 410 550 680 135 410 550 680 135 410 560 680 810 1100

Налягане на парата

МРа 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,35 0,35 0,35 0,35 0,7 0,7 0,7 0,7 1,3

1,3